Uw gezondheid, onze zorg!

Bel voor een afspraak:
043-3614553 of
Mail ons

Parkinson & Neurorevalidatie

De doelgroep van neurorevalidatie zijn
de patienten met een neurologische aandoening,
zoals : CVA, Parkinson en MS.

Behandelmethoden:
Wanneer u niet in staat bent om naar onze praktijk te komen , bieden wij u de behandeling in de thuissituatie aan.
Wij bieden u ook oefeningen om dagelijkse handelingen in en om het huis beter te kunnen uitvoeren.

Doelen:
- Verbeteren van uw functioneren en vaardigheden
thuis, optimaal benutten van mogelijkheden,
eventueel met hulpmiddelen.
- Behoud of verbeteren van conditie, spierkracht,
mobiliteit en/of uw balans.
- Vergroten van kennis en inzicht omtrent het
ziektebeeld aan u en de evenuele mantelzorger