Uw gezondheid, onze zorg!

Bel voor een afspraak:
043-3614553 of
Mail ons

BEWEEGPROGRAMMA BIJ HARTFALEN

Hartfalen is een aandoening waarbij de hartspier minder capaciteit heeft en daardoor  niet meer de functie heeft om zijn dagelijkse  taken te volbrengen. Het is een combinatie van verschillende verschijnselen.

Hartfalen is als aandoening al heel lang bekend, maar de laatste tijd komt het steeds meer in de publiciteit:

 • Er komen meer patiënten met hartfalen
 • Preventie krijgt meer aandacht
 • Voorheen werd  hartfalen alleen behandeld in het  ziekenhuis, tegenwoordig kan ook doorverwezen worden naar gespecialiseerde Fysiotherapie praktijken.

De meest voorkomende oorzaken voor Hartfalen zijn;

 • Status na hartinfarct
 • Te hoge bloeddruk
 • Slecht functionerende hartkleppen
 • Hartritmestoornissen

Patienten met hartfalen kunnen ook in onze praktijk worden begeleid. De oefenruimte beschikt over de benodigde trainingsapparatuur en alle veiligheidseisen: AED, reanimatie, diverse meetapparatuur zoals saturatie en bloeddrukmeting.

Cindy Jeurissen is onze therapeute bij wie u terecht kunt voor dit beweegprogramma.  Klachten en verschijnselen bij hartfalen.

De verschijnselen zijn ook zeer verschillend bij hartfalen. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • (spier)vermoeidheid en kortademigheid
 • Opgezette benen en voeten
 • Slecht slapen  en ’s nachts vaak plassen ivm verminderde nierfunctie
 • Koude handen en voeten